Frukt och bär direkt från gården!
Välkommen till Bonnslätt som ligger mellan Arkelstorp och Villands Vånga, beläget i nordöstra Skåne – ett naturskönt område, med sina skogar, sjöar och berg. Här ligger släktgården som byggdes upp efter en brand i slutet på 1920-talet. Gården drevs som ett blandat jordbruk av farföräldrarna och efter kriget planterade farmor Emmy äppelträd och jordgubbar på en del av arealen och så har det fortsatt.

Rita Jarl och hennes familj är tredje generationens frukt- och bärodlare på Bonnslätt 1:56 och hon tog över driften av gården 2008 efter föräldrarna Uno och Kerstin Jönsson.

På gården finns idag 11 hektar fruktodling, vinbär och krusbär. Odlingarna drivs enligt IP (Integrerad Produktion) och Svenskt Sigill.

Investering i äppelodling år 2017-2019.