Bonnslätt 1:56, Näsumsvägen 44, 291 98 Villands Vånga, tel: 070-603 75 80, e-post: info@bonnslatt.se